Randomization

The final patient has been included in the MR CLEAN NO IV, therefore it is no longer possible to randomize patients.

Bent u werkzaam in een centrum dat deelneemt aan de MR CLEAN MED, willen we u erop attenderen dat patiënten die voorheen geschikt waren voor inclusie in MR CLEAN-NO IV vanaf nu geïncludeerd worden in MR CLEAN-MED. Dit is ongeacht of ze intraveneuze behandeling met alteplase hebben ondergaan voor aanvang van de endovasculaire trombectomie. Check de zakkaartjes of de website (www.mrclean-med.nl) voor de precieze in- en exclusiecriteria.